ELASTER AUTOMATYKA             ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
KONCEPCJA
W uzgodnieniu z Państwem przygotowujemy koncepcję systemu sterowania. Na podstawie założeń oraz doświadczenia jak i dostępu do nowoczesnych technologii jesteśmy w stanie zaproponować najkorzystniejszy układ sterowania.
PROJEKT
- projekty branży AKPiA, 
- projekty sterowania maszyn, 
- projekty automatyzacji linii technologicznych, 
- projekty MSS (Mikroprocesorowych Systemów Sterowania), 
- projekty wizualizacji paneli i stacji operatorskich (HMI, PC HMI), 
- projekty sterowania PLC, SCADA.

ZAKRES
Wykonujemy projekty systemów zasilania i sterowania automatyki przemysłowej: 
- schematy automatyzacji, 
- schematy komunikacji cyfrowej, 
- schematy zasilania, 
- schematy obwodowe systemów automatyki, 
- schematy sterowania i sygnalizacji, 
- schematy połączeń kablowych, 
- schematy dokumentacji podzespołów, 
- schematy tras kablowych, 
- zestawienia materiałowe.