ELASTER AUTOMATYKA             ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
Prefabrykacja szaf sterowniczych
Oferujemy montaż szaf sterowniczych AKP na podstawe własnych jak i dostarczonych rysunków. 
Wszystkie połączenia są sprawdzane i testowane przed zamontowaniem szaf na obiekcie. 
Dla układów ze sterownikami PLC po wgraniu konfiguracji sterownika testowana jest kompletna linia od zacisków karty do zacisków zacisków końcowych na listwie.

Montaż rozdzielnic 
Wykonujemy montaż rozdzielnic elektrycznych dla potrzeb zasilania instalacji automatyki. 
Schematy rozdzielnic mogą być przygotowane przez nas jak i dostarczone.