HMI – PANEL OPERATORSKI

Elaster Automatyka Bydgoszcz – intuicyjna wizualizacja produkcji

Human Machine Interface – panel operatorski HMI zbudowany z komponentów, odpowiedzialny za nadzór i sterowanie procesów technologicznych i maszyn operator obserwuje, dotyka lub manipuluje nimi w inny sposób, jest bez wątpienia nowoczesnym, inteligentnym rozwiązaniem dla utrzymania najwyższej jakości produkcji w toku. Szybki, bezproblemowy i czytelny dostęp do parametrów pracy funkcjonujących w danym obiekcie przemysłowym ciągów produkcyjnych jest istotnym elementem poprawności działania systemów automatyki. Panele operatorskie HMI to najczęściej wysokiej klasy kompletne urządzenia, które poprzez wizualizację procesów, szybkie procesory i elastyczną pamięć (rozszerzenie modułowe urządzenia) zapewniają pełną kontrolę nad danym systemem, umożliwiając monitoring i sterowanie nim oraz odbiór informacji w czasie rzeczywistym. Panel operatorski HMI z uwagi na pewne ograniczenia może być wykorzystywany w przedsiębiorstwach dysponujących określoną wielkością systemu produkcyjnego lub być elementem jednego układu w większych instalacjach.

HMI Bydgoszcz

Czym powinien charakteryzować się panel operatorski HMI? Przede wszystkim powinien być idealnie dostosowany do danego układu w instalacji lub całego systemu produkcyjnego, co zapewni właściwą i szybką interakcję. Intuicyjność obsługi to kolejny aspekt, który w zależności od obsługującego operatora pozwoli na dobór stosownych, zindywidualizowanych rozwiązań, najczęściej przypisanych w programie konkretnej osobie. Dostęp do zaawansowanych funkcji, a tym samym możliwości ingerencji w cykl produkcyjny przez osoby do tego nieuprawnione jest zabezpieczany hasłami. Nowoczesne panele także identyfikują użytkowników, umożliwiając natychmiastowy dostęp tylko do sprecyzowanego profilu obsługi.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że niezależnie od producenta panelu operatorskiego HMI, każdy z dostępnych w sprzedaży dysponuje możliwością wizualizacji pracy obsługiwanego systemu lub układu w ograniczonym zakresie. Najczęściej oprogramowanie fabryczne obejmuje proste funkcje i komendy oraz prezentacje danych. Dlatego Elaster Automatyka na potrzeby konkretnych odbiorców projektuje oprogramowania wizualizacyjne z dużymi możliwościami konfiguracyjnymi, implementacją obsługi urządzeń różnego typu, wymianą danych z funkcjonującymi w przedsiębiorstwie systemami, a także zarządzania nimi.

Panel sterowniczy
System kontroli produkcji

Kompleksowa oferta projektowania, do którego używamy m.in. środowiska WinCC, TiaPortal, czy Wonderware dotyczy przede wszystkim:

  • systemów wizualizacji sterowania maszyn produkcyjnych,
  • systemów wizualizacji procesów technologicznych ciągłych,
  • wizualizacji linii technologicznych,
  • wizualizacji na stacjach operatorskich lub inżynieryjnych oraz inżynieryjno-operatorskich,
  • wizualizacji paneli operatorskich HMI.
  • Bezsprzecznie wizualizacja procesów produkcyjnych jest już nieodłącznym elementem nowoczesnego przemysłu, nie tylko usprawniającym jego funkcjonowanie, ale także przyczyniającym się do podniesienia wydajności oraz jakości produktowej.