URUCHOMIENIE LINII PRODUKCYJNEJ

Proces budowy systemów sterowania i automatyki przemysłowej niezależnie od realizowanej w danym obiekcie produkcji wymaga szeregu bardzo precyzyjnych i zaplanowanych działań począwszy od analizy eksperckiej w zakresie projektowym i wykonawczym, poprzez opracowanie koncepcji, ocenę ryzyka, projektowanie, realizację i na uruchomieniu linii produkcyjnej kończąc. Rzetelność opracowania każdego elementu automatyki i systemu sterowania, w tym również instalacji elektrycznej jest podstawą do osiągnięcia przede wszystkim najwyższej funkcjonalności, zakładanej jakości i wydajności produkcji, bezpieczeństwa oraz bezproblemowego uruchomienia inwestycji. Elaster Automatyka z Bydgoszczy, doświadczona i wyspecjalizowana w tym zakresie firma, doskonale zdaje sobie sprawę, że tylko profesjonalne podejście do każdego projektu pozwala bez przeszkód i zgodnie z zaplanowanym terminem uruchomić linię produkcyjną, umożliwiając inwestorowi realizację planów biznesowych.

uruchomienie linii produkcyjnej

Na co zwracamy szczególną uwagę?

Co ważne, tylko usystematyzowanie procesu budowy systemów sterowania i automatyki przemysłowej pozwoli wypełnić założone cele. Właściwie dokonana ocena ryzyka i identyfikacja zagrożeń już na etapie koncepcyjnym określi adekwatny do potrzeb poziom bezpieczeństwa ze wskazaniem na niezbędne urządzenia obsługujące i chroniące cały system, choć nie w wymiarze szczegółowym. W innym przypadku czekają nas dodatkowe koszty związane z poprawą projektu i opóźnieniami produkcyjnymi. Podczas projektowania, dokonujemy uszczegółowienia koncepcji zarówno prostych, jak i złożonych układów sterowania i automatyki oraz systemów zasilania (instalacje elektryczne), wdrażamy określone procedury weryfikacji projektu i działania potwierdzające celowość zastosowania konkretnych systemów, urządzeń, oprogramowań, materiałów oraz procesów prowadzących do osiągnięcia zaplanowanych efektów.

Uruchomienie linii produkcyjnej

Bezsprzecznie jest to wyjątkowo ważny etap realizacji projektu, dla którego stosuje się stosowne działania oraz dokumentację kontrolną i archiwizacyjną. Nie ma tu już miejsca na żadne błędy. Z wykorzystaniem odpowiednich procedur i list identyfikacji zagrożeń występujących w określonych procesach weryfikujemy poprawność wykonywanych instalacji elektrycznych oraz systemów sterowania i automatyki przemysłowej, a także zgodność z opracowanym projektem. Elaster Automatyka pełni kompleksowy nadzór nad przebiegiem uruchomienia. Opracowane pod kątem danego projektu testy funkcjonalne w trakcie wdrażania mają za zadanie ocenić sprawność układów i wykryć ewentualne niedociągnięcia, a wynikające z tego faktu konieczne zmiany skonsultowane z inwestorem i udokumentowane.

Uruchomiona i w pełni sprawna linia produkcyjna wraz z instalacją elektryczną jest gotowa do eksploatacji. Obowiązkiem użytkowników jest wykonywanie właściwej obsługi oraz rutynowych czynności serwisowych i konserwacyjnych. Elaster Automatyka zapewnia serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny, jeśli jest takie zapotrzebowanie. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania modyfikacji w instalacji elektrycznej i linii produkcyjnej np. z uwagi na rozszerzenie procesów technologicznych wszelkie zmiany podlegają tej samej procedurze działań.

instalacje elektryczne bydgoszcz

Do najczęściej wykonywanych uruchomień układów sterowania i automatyki na obiektach należą:

 • szafy automatyki przemysłowej,
 • rozdzielnice elektryczne oraz elektryczne układy sterowania,
 • silniki elektryczne z rozruchem bezpośrednim, gwiazda/trójkąt oraz na falownikach,
 • linie technologiczne i ciągi produkcyjne,
 • systemy sterowania: stacje operatorskie SCADA, sterowniki PLC, panele HMI,
 • aparatury AKPiA – układy pomiaru poziomu, temperatury, przepływu, ciśnienia,
 • zaworów sterowanych pneumatycznie i elektrycznie.
 • Instalacje elektryczne

  W procesie projektowania jednym z kluczowych elementów jest dopracowanie szczegółów konstrukcyjnych układu zasilającego. Uruchamianie linii produkcyjnej jest niemożliwe bez stuprocentowej pewności odnośnie do sprawnie działających przewodów i podzespołów elektrycznych. Skomplikowany system, jakim bez wątpienia jest zespół urządzeń mechanicznych sprzężony ze sterującą automatyką, wymaga precyzyjnego zaopatrywania w zasilanie elektryczne poszczególnych części całej skomplikowanej konstrukcji. W przeciwnym razie już podczas rozruchu wszystkie rozgałęzienia i połączone instalacje mogą ulec zniszczeniu na skutek niekontrolowanego wzrostu wartości napięcia. Dlatego projektując instalacje elektryczne w naszej pracowni w Bydgoszczy, musimy brać pod uwagę nie tylko trasowanie przewodów czy odpowiedni rozkład podzespołów, ale także urządzenia kontrolujące przepływ prądu na całej linii, by ochronić instalacje i zapobiegać niepożądanym wzrostom wartości i przepięciom, które mogłyby zakończyć się unieruchomieniem całego procesu produkcji.

  Instalacje elektryczne

  Oprócz dokładnych wyliczeń i zaplanowania właściwego schematu obsługującego energetyczne potrzeby linii produkcyjnej, jej uruchamianie wymaga przeniesienia projektu do realnych warunków. Dzięki doświadczeniu i kooperacji projektantów z wykonawcami jesteśmy pewni, że wielokrotnie sprawdzone w warunkach laboratoryjnych w Bydgoszczy instalacje elektryczne podołają procesowi inicjacji i pozwolą naszym Klientom przejść okres rozruchu bez problemów technicznych. Bierzemy na siebie odpowiedzialność zarówno za projekt przygotowujący instalacje, jak i proces uruchomienia całego układu. Oddajemy do użytku działający system produkcyjny, gotowy do podjęcia pracy zgodnie z planem Klientów. Zaplanowanie zaopatrzenia w zasilanie elektryczne i jego uruchamianie w połączeniu z wykorzystaniem automatyki produkcyjnej i częścią mechaniczną to podstawa skutecznego i bezproblemowego włączenia nowych obszarów produkcji – zapraszamy do kooperacji innowacyjne przedsiębiorstwa z różnych branż, niebojące się wyzwań technologicznych i organizacyjnych przy poszerzaniu produkcji. Jesteśmy partnerem, który ceni sobie długofalową współpracę i wzajemne zaufanie.