PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW SCADA

Systemy SCADA (ang. Supervisory Control And Data Aquisition, czyli Sterowanie Nadrzędne i Akwizycja Danych) umożliwiają wizualizację procesów przemysłowych oraz sterowanie i archiwizację danych na dyskach komputerów. Stacje operatorskie posiadają również historię parametrów obiektowych wyświetlaną w postaci trendów graficznych. Tabelaryczna rejestracja zdarzeń statusowych lub alarmowych umożliwia szybką diagnostykę i analizę zjawisk.

Zajmujemy się projektowaniem i programowaniem systemów SCADA:
– WinCC 2008 Flexible Siemens,
– WinCC SCADA Siemens,
– Wonderware InTouch,
– DeltaV Emerson.

Sterowanie nadrzędne