Scada

Systemy SCADA (ang. Supervisory Control And Data Aquisition, czyli Sterowanie Nadrzędne i Akwizycja Danych) umożliwiają wizualizację procesów przemysłowych oraz sterowanie i archiwizację danych na dyskach komputerów. Stacje operatorskie posiadają również historię parametrów obiektowych wyświetlaną w postaci trendów graficznych. Tabelaryczna rejestracja zdarzeń statusowych lub alarmowych umożliwia szybką diagnostykę i analizę zjawisk.

Proponujemy klientom rozwiązania oparte zarówno na pojedynczych stacjach operatorskich ale również rozwiązania serwerowe, w których może znajdować się więcej stacji.

Stanowiska komputerowe wykonujemy w oparciu o oprogramowanie SCADA Wonderware lub WinCC.

Sterowanie nadrzędne