PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Nieustannej globalizacji w każdym wymiarze towarzyszy postępująca cyfryzacja zarówno społeczeństw, jak i różnorodnych przestrzeni gospodarczych. Niemalże każda gałąź przemysłu wpisuje się w ten trend, poszukując innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na optymalizację procesów produkcyjnych, a tym samym rozwój i wypełnianie potrzeb coraz większego popytu. Automatyka produkcji funkcjonuje już od dawna, ale jak ją usprawnić nowoczesnymi technologiami? Elaster Automatyka z Bydgoszczy jako firma specjalizująca się w tym zakresie oferuje nowoczesne sposoby zdecydowanej poprawy efektywności, jakości produktowej oraz konkurencyjności rynkowej bez konieczności sięgania po znaczne nakłady finansowe. Na bazie istniejących linii technologicznych z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań (materiały, dodatkowe wyposażenie, urządzenia i oprogramowania) projektujemy nowoczesne systemy w obszarze inżynierii elektrycznej i automatyki z wykorzystaniem środowiska CAD SEE Electrical oraz ZWCAD.

projektowanie systemów automatyki

Co proponujemy w ramach oferty projektowania systemu automatyki przemysłowej?

Dostosowanie działającego w określonym podmiocie systemu automatyki przemysłowej do wymagań rynku to dość skomplikowany proces, który obejmuje szereg działań umożliwiających wykonanie projektu odpowiadającego oczekiwaniom danego podmiotu gospodarczego w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Do nich przede wszystkim należy:

 • analiza specyfiki produkcji, stanu faktycznego linii technologicznej wraz z infrastrukturą wspomagającą, w tym zasilania, sterowania i kontroli oraz dokumentacji technicznej,
 • opracowanie wstępnych założeń zmian, listy potrzeb materiałowych i wyposażenia z uwzględnieniem dedykowanych oprogramowań,
 • przedstawienie konstrukcji budżetowej wraz z oceną efektów zakładanej optymalizacji procesu produkcyjnego,
 • projektowanie elementów systemu produkcji,
 • realizacja kompleksowa projektu, w tym przeprowadzenie niezbędnych testów i rozruchu systemów automatyki przemysłowej.

Na przedmiotową dokumentację projektową mogą składać się:

 • szczegółowy opis techniczny,
 • schematy automatyzacji procesu technologicznego (P&ID), obwodowe systemów automatyki, sterowania i sygnalizacji, komunikacji cyfrowej,
 • schematy zasilania, tras kablowych, połączeń kablowych,
 • zestawienie listew krosowych, materiałowe.
projektowanie automatyki
Sterowanie maszyn

Wykonujemy i realizujemy wyodrębnione projekty:

 • zasilania i dystrybucji mocy,
 • sterowania maszyn,
 • systemów sterowania PLC,
 • zasilania i sterowania linii technologicznych,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA).

Firma Elaster Automatyka z Bydgoszczy projektuje i realizuje inteligentne systemy automatyki z użyciem zarówno standardowych, jeśli wymaga tego sytuacja otoczenia technologicznego, jak i innowacyjnych rozwiązań technicznych i informatycznych. Zawsze mamy na uwadze kolejny etap wdrożeniowy, który powinien przynieść funkcjonalne zmiany i optymalny system sterowania dla konkretnej, często niepowtarzalnie skonfigurowanej linii produkcyjnej. Tak naprawdę dokonywanie nieustannych ulepszeń w systemie to nie tylko kwestia poszukiwania udoskonaleń dla nich samych. Jest to niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie utrzymania produkcji w toku oraz jej jakości.

Oferta dotyczy specjalistycznego projektowania automatyki przemysłowej, jak i wykonawstwa dotyczy inwestycji w istniejące już linie technologiczne oraz nowo powstające obiekty niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Projektowanie automatyki zgodnie z naszą filozofią działania to kompleksowa realizacja wyzwania, jakim jest optymalizacja już funkcjonujących rozwiązań industrialnych. Zawsze staramy się poprawić wydajność i energooszczędność, sprawiając, że inwestycja w modernizację będzie oznaczać dla naszych partnerów wymierne korzyści. 

W naszym portfolio projektów i realizacji są zarówno instytucje, jak i przedsiębiorcy, a nasze dotychczasowe projekty potwierdzają, że projektowanie automatyki i wdrażanie nowych sposobów łączenia elementów linii produkcyjnych przynosi poprawę najważniejszych parametrów w procesie przemysłowego wytwarzania towarów. Co ważne, kadra Elaster Automatyka to ludzie z profesjonalnym przygotowaniem do kompleksowej realizacji każdych zamierzeń usprawniających środowisko produkcji w zgodzie z wymogami i normami UE oraz rynku krajowego. Nasze unikalne doświadczenia, które zdobywamy, za każdym razem mierząc się twórczo z nowymi parametrami i ustawieniami urządzeń, przekładają się na skuteczność nasze pracy i realne oszczędności dla Klientów.