PREFABRYKACJA SZAF STEROWNICZYCH

Projektowanie i prefabrykacja szaf sterowniczych oraz rozdzielnic elektrycznych

W ramach szerokiej automatyzacji produkcji wdrażane są kompleksowe projekty systemów sterowania i zasilania automatyki przemysłowej. Jednym z kluczowych ich elementów jest szafa sterownicza. Jej zastosowanie wiąże się zazwyczaj z nadzorem pracy wielu urządzeń. Podstawowymi funkcjami tego rodzaju szaf jest sterowanie, pomiar, regulacja, a także rozruch i kontrola pracy maszyn. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że najczęściej są wykorzystywane właśnie w automatyce przemysłowej, w której sterują różnorodnymi systemami i maszynami, również doprowadzając niezbędne zasilanie, występując dla tego zadania w formie rozdzielnic elektrycznych. Dość złożona konstrukcja szafy sterowniczej składa się, m.in. z układów sterujących, pomiarowych, zabezpieczających, regulacyjnych, zasilających oraz sygnalizacyjnych.

Firma Elaster Automatyka z Bydgoszczy dzięki bogatemu doświadczeniu oraz specjalistycznej wiedzy w zakresie projektowania i prefabrykacji szaf sterowniczych lub też typowych rozdzielnic elektrycznych, a także za sprawą umiejętnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, realizuje optymalne i efektywne projekty zarówno prototypowe według własnych opracowań, jak i seryjne na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej.

Kompleksowa prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej to budowa od podstaw głównego elementu instalacji odpowiadającej za zasilanie obiektów przemysłowych i linii technologicznych. Projektowanie rozdzielnicy odbywa się z uwzględnieniem zapotrzebowania na energię elektryczną, stabilności jej dostaw, ilości punktów odbioru, ich typu, charakteru i wielkości obciążeń, a także możliwości rozbudowy, gdy zajdzie taka konieczność. Wykorzystujemy adekwatne dla danego projektu rozwiązania techniczne i materiałowe. Należy zdawać sobie sprawę, że tylko wysokiej jakości komponenty odporne na uwarunkowania środowiskowe i wewnętrzne zapewnią bezproblemową realizację produkcji przemysłowej oraz właściwą ochronę zarówno przeciwporażeniową, jak i przed następstwem przepięć lub zwarć.

Wysoko funkcjonalne rozdzielnice, czy raczej szafy sterownicze, które zawiadują systemem sterowania i zasilania automatyki przemysłowej zazwyczaj są efektem profesjonalnie wykonanej prefabrykacji pod kątem danego przedsięwzięcia produkcyjnego. Oprócz podzespołów realizujących zadania w zakresie zasilania, rozdziału mocy i zabezpieczenia, w szafie znajdują się m.in. pulpity sterownicze, panele operatorskie HMI, czy sterownik PLC, który odpowiada za odbiór i przesył wszelkich informacji, utrzymanie lub zmianę zaprogramowanych wartości, a w rezultacie za prawidłowe funkcjonowanie linii produkcyjnej, a także poszczególnych stanowisk.

Zaprojektowane przez nas szafy sterownicze i rozdzielnice elektryczne przeznaczone do zastosowań przemysłowych wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami oraz z wykorzystaniem własnych innowacji i rozwiązań uznanych w branży producentów podzespołów i elementów sterowania oraz zasilania. Ze szczególną dbałością realizujemy każdą prefabrykację, a więc w sposób, który gwarantuje niezawodność działania i bezpieczeństwo obsługi.

Firma Elaster Automatyka z Bydgoszczy w ramach kompleksowej oferty proponuje:

  • projektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie kompletnych szaf automatyki,
  • prefabrykację szaf sterowniczych na podstawie własnych opracowań projektowych lub dostarczonej przez zleceniodawcę dokumentacji technicznej,
  • prefabrykację rozdzielnic elektrycznych,
  • projektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie tras instalacji elektrycznej.